Vmbo en mavo

Het vmbo op Het Noordik bestaat uit de volgende vier leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Gemengde leerweg
  • Mavo (vmbo-t)
  • Mavo/havo (kijk hiervoor op de mavo-havo-vwo pagina)

Na de brugklas

Na de brugklas kies je een leerweg : Maar wat past bij jou? In het kort leggen we hieronder uit wat je kunt verwachten.

  • Mavo/havo is geschikt als jij goed kunt leren en kans hebt door te stromen naar de havo.
  • Mavo is geschikt als je weinig moeite met leren hebt. Je kunt je opleiding vervolgen op hoogste niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo 3 en 4) of op de havo.
  • Gemengde leerweg ligt dicht bij de mavo, maar is net iets meer praktijkgericht. Met deze opleiding kun je door naar niveau 3 of 4 van het mbo. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je ook naar de havo.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg is voor jou de beste leerweg als je het liefst praktisch bezig bent. Je wordt goed voorbereid op een beroepsopleiding, waar je kunt doorstromen maar mbo 3 en 4.
  • Basisberoepsgerichte leerweg past bij jou als jij het allerliefst met je handen werkt. Praktijkvakken zijn in deze leerweg erg belangrijk. Je kunt daarna doorstromen naar mbo 1 en 2.

Op het vmbo en de mavo leer je zelfstandig werken op een manier die het beste bij jou past. Vind jij dat nog lastig en heb je extra ondersteuning nodig? Dan kijken we samen of leerwegondersteunend onderwijs voor jou een oplossing kan zijn. De klassen zijn in dat geval kleiner waardoor de docent meer rekening kan houden met jouw behoefte en die van je klasgenoten. De volgende Noordikvestigingen bieden vmbo en mavo: