Vanaf maandag 5 oktober – mondkapjes verplicht

Afgelopen week is door het kabinet het dringende advies gegeven om in het voortgezet onderwijs een mondkapje te dragen. CSG Het Noordik volgt dit advies voor alle vestigingen.

Voor de duidelijkheid binnen de school is het dragen van mondkapjes verplicht vanaf maandag 5 oktober. De mondkapjes moeten in ieder geval gedragen worden tijdens verplaatsingen, in de pauzes en tijdens de lessen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Hierbij valt te denken aan praktijkvakken. De docent/medewerker bepaalt uiteindelijk of de mondkapjes wel of niet gedragen moeten worden tijdens de les.

Het Noordik zal zorgen voor herbruikbare, niet-medische, mondkapjes. Deze zijn reeds in bestelling en worden naar verwachting eind oktober geleverd en per vestiging verspreid. Tot die tijd is het aan de leerlingen zelf om eigen mondkapjes te regelen. Het spreekt voor zich dat leerlingen ook na de uitgifte van de mondkapjes van Het Noordik hun eigen mondkapje mogen blijven gebruiken.

Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het is belangrijk dat de andere coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling ook nageleefd worden.

Voor meer informatie verwijzen we jullie naar info.noordik.nl/corona. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw vestiging.