Taalteken het land in

Talitha Visser en Gijs Ornée, docent scheikunde en Nederlands op de Noordikslaan, hebben op de conferentie ‘Taalgericht vakonderwijs’ in Amersfoort een presentatie gegeven over het gebruik van het Taalteken op de Noordikslaan.

Visser en Ornée hebben met vier collega’s onderzoek gedaan naar het taalgebruik van leerlingen uit 4 havo bij de vakken biologie en scheikunde. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat leerlingen beter zouden scoren bij die vakken als ze beter zouden formuleren. Op basis daarvan is op de Noordikslaan bij alle vakken het Taalteken ingevoerd. Als er bij een vraag een taalteken staat, kunnen leerlingen extra punten verdienen door hun antwoord goed te formuleren.

Bij de presentatie op de overvolle workshop in Amersfoort werd er enthousiast gereageerd op het gebruik van het Taalteken. Ontwikkelaars, docenten en leidinggevenden van diverse instanties hebben het idee meegenomen en Visser en Ornée zijn uitgenodigd door verschillende instanties om het één en ander daar ook te presenteren. We hopen dat het Noordik Taalteken het land gaat veroveren!