Noordiklezing met Antoine Bodar

Antoine Bodar, priester en hoogleraar, schrijver van vele boeken over cultuur en christendom en bekend van tv, is op woensdag 12 september te gast op CSG Het Noordik in Almelo. Hij verzorgt daar de jaarlijkse Noordiklezing met dit keer als thema ‘bezield leven’.

‘Tegenwoordig leven veel mensen alsof God niet bestaat. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wél bestaat?, zo meent Bodar. ‘Want, zo schetst hij, ‘een bezield leven doet recht aan álle dimensies die het leven kent. En dat maakt het leven tot een zinvolle onderneming. Voor jezelf, voor je schepper en voor de mensen om je heen.’

 Met een bezield leven bedoelt Bodar echter niet wat er tegenwoordig veelal onder spiritualiteit wordt verstaan. ‘Dat soort spiritualiteit betreft veelal ‘zichzelfzoekerij’ die vaak uitmondt in narcisme. En daar word je geen gelukkiger mens van’, aldus Bodar. Vaagheid en politieke correctheid liggen de hoogleraar niet, half-zachtheid evenmin.

Inspiratie
Wat Antoine Bodar dan wél onder een goed bezield leven verstaat, vertelt hij tijdens de lezing op Het Noordik, die wederom voldoende ingrediënten biedt tot inspiratie. Daarna is er ruimschoots tijd om vragen te stellen. De lezing begint om 19.30 uur.