Noordiklezing: genuanceerder beeld hoogbegaafdheid

‘Hoogbegaafdheid: de stereotypen voorbij.’ Dat is de titel van de lezing die maandag 14 mei wordt gegeven op CSG Het Noordik in Almelo. De Noordik Begaafdheidsprofielschool lezing wordt gegeven door de Belgische drs. Stijn Smeets. Hij bespreekt onder meer hoe hoogbegaafde kinderen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund, op zowel verstandelijk als sociaal-emotioneel vlak.  

Veelgehoorde problemen waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen vanuit medisch perspectief is: faalangst, hoogsensitief en sociaal emotionele problemen. Studies geven echter een meer genuanceerd beeld. Tijdens de lezing gaat dr. Smeets dieper in op deze onderzoeksbevindingen en hoe hoogbegaafde kinderen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.

Adviescentrum

Stijn maakt deel uit van de onderzoeksgroep school- en ontwikkelingspsychologie van de van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is een van de oprichters van de ‘Expertisecel Begaafdheid’, een adviescentrum voor kinderen en jongeren bij vermoeden van hoge cognitieve capaciteiten of een leervoorsprong.

Afstemmen

Smeets is bovendien een van de projectcoördinatoren van het project TALENT. Het doel van dit project is de studievaardigheden, de motivatie en het welbevinden van verstandelijk begaafde leerlingen te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Dit wordt gedaan door het opleiden en ondersteunen van leerkrachten en begeleiders, voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij dhr. Sierink via b.sierink@noordik.nl. De lezing wordt gehouden op maandag 14 mei op de havo/vwo-vestiging Noordikslaan, Noordikslaan 68 in Almelo. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.