Groot compliment voor Topsport Talentschool Het Noordik

CSG Het Noordik laat LOOT-leerlingen groeien. De leerlingen krijgen de begeleiding en de faciliteiten die ze nodig hebben en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Dat is de conclusie uit de audit, die afgevaardigden (auditoren) van de Stichting LOOT hebben uitgevoerd op Het Noordik.

Zowel leerlingen en ouders als coördinatoren zijn vanuit hun perspectief heel blij met Het Noordik als Topsport Talentschool. ‘Het Noordik biedt passend onderwijs en is een passende organisatie voor LOOT-leerlingen. Het is een goede en prettige Topsport Talentschool, complimenteert de stichting onze school.

De audit is de derde positieve beoordeling op rij. Aan de hand van deze beoordelingen voldoen we ruimschoots aan de criteria van het keurmerk Topsport Talentschool.

De auditoren hebben gesproken met de verantwoordelijke schoolleider voor LOOT, Jeroen Langbroek, de LOOT-coördinator Annemien Lamberts, begeleiders, ouders en leerlingen.

Trots

In de audit geven de LOOT-begeleiders zelf aan dat ze heel trots zijn. Trots op het ontwikkelde competentieformulier, trots op het feit, dat ze veel docenten hebben meegekregen in het TTS-denken, maar vooral ook trots op de leerlingen. LOOT-leerlingen moeten zelf hun positie pakken en vormgeven. ‘En dat maken ze waar’, aldus de begeleiders. Wel zouden ze graag de continuïteit van een LOOT-begeleidersrol gehandhaafd zien, omdat er bij te veel wissels deskundigheid en ervaring verloren gaat.

Ouders en leerlingen zijn heel tevreden over met name de communicatie, de flexibiliteit en de kwaliteit van de lessen. Ze geven aan dat onder meer het AVA-onderwijs op het vmbo goed aansluit bij het maatwerk, waarmee LOOT-leerlingen hun voordeel doen.

Volgens ouders mag Het Noordik bij de inschrijving nog wel wat extra focussen op de faciliteiten die Het Noordik als Topsport Talentschool te bieden heeft.

 We kijken heel tevreden terug op de audit van StichtingLOOT en zijn erg trots op de tot nog toe behaalde resultaten en deze prachtige beoordeling.