homepage

Vakkanjers Vroomshoop naar regiofinale

Leerlingen uit de tweede en vierde klas van Het Noordik Vroomshoop strijden maandag 4 maart bij het Deltion College in Zwolle in een plek in de finale van Vakkanjers. Samen met leerlingen van twintig vmbo-scholen uit de regio Drenthe, Overijssel, Groningen presenteren zij hun ideeën voor een monument, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De beste teams gaan door naar Vakkanjers LIVE, de landelijke finale in Utrecht.


Vakkanjers is een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. Dat doen ze aan de hand van een challenge voor een echte opdrachtgever. Dit jaar is dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De challenge ‘vrijheid in beweging’ daagt de teams uit hun kijk op vrijheid te verbeelden in een monument van nu. Een moNUment dat vrijheid een compleet nieuwe dimensie geeft. Bijvoorbeeld met licht, interactie en energie.
“We zijn erg benieuwd naar de creativiteit, frisse blik en technische skills van de teams. We rekenen op bijzondere moNUmenten die vrijheid vanuit een heel andere invalshoek benaderen” aldus Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.


Vakkanjers LIVE
De teams met de beste ideeën plaatsen zich voor de landelijke finale: Vakkanjers LIVE op donderdag 13 juni in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Hier pitchen ze hun prototypes voor publiek en jury. Benieuwd naar de uitvindingen en monumenten van de Vakkanjers? Kijk op www.vakkanjers.nl of www.youtube.com/vakkanjers.  

Over Vakkanjers

Vakkanjers is een initiatief van de technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden van het vmbo en mbo hun vakmanschap al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer info op www.vakkanjers.nl.

Scholen ambiëren duurzame samenwerking vmbo

De gemeente Almelo en de bestuurders van CSG Het Noordik, Het Erasmus, Zone.college, Pius X College en Scholengemeenschap Canisius hebben elkaar gevonden om vergaande, duurzame samenwerking voor het vmbo in Almelo te realiseren. Op maandag 11 februari werd een intentieverklaring getekend en dit jaar wordt onderzoek gedaan naar het realiseren van een vmbo-campus in Almelo.

De bestuurders van de vier schoolbesturen in Almelo hebben de handen ineengeslagen en ambities geformuleerd voor duurzame samenwerking in het vmbo in Almelo. In Almelo zijn er vier vmbo-scholen op drie locaties. Door dalende aantallen leerlingen, onder meer als gevolg van de krimp, dreigen de scholen kwetsbaarder te worden. Als scholen in Almelo niets doen, verschraalt het onderwijsaanbod, terwijl de vraag naar o.a. technisch personeel onverminderd groot blijft. Samen met de gemeente bestaat de wens om duurzame samenwerking in het vmbo op één locatie in Almelo te realiseren: een vmbo-campus.

Kansen voor leerlingen

De schoolbesturen die bij het traject zijn betrokken hebben allemaal hun eigen achtergronden en identiteit. De vier schoolbesturen behouden bij de samenwerking hun zelfstandigheid, maar kunnen door duurzame samenwerking nog beter vmbo-onderwijs bieden. Doelstelling is om samen vmbo-onderwijs te realiseren dat gericht is op de toekomst; onderwijs dat is afgestemd op en samenwerkt met de regio (basisonderwijs, mbo, bedrijfsleven). De ambities voor duurzame samenwerking in Almelo zijn vastgelegd in een startdocument. Vanuit het belang en perspectief van de leerling worden keuzes gemaakt. Bestuurders spreken de ambitie uit om zoveel mogelijk onderwijsrichtingen te behouden. “Willen we blijven investeren in goed onderwijs waarbij leerlingen iets te kiezen hebben, dan hebben we elkaar nodig!” luidt het motto.

Duurzame samenwerking op een vmbo-campus

Het idee voor een vmbo-campus is ontstaan vanuit het belang van goed onderwijs en optimale kansen en keuze voor de leerlingen. De basis van de samenwerking op de campus is gericht op de beroepsgerichte opleidingen. Op de campus wordt ieder kind gekend en is er voor iedere leerling individuele begeleiding om de beste route te kiezen. Juist door het onderwijs samen te organiseren kunnen de besturen recht doen aan iedere leerling. Kleinschaligheid komt in de organisatie van het onderwijs, alsmede in de huisvesting, tot uiting.

Intentieverklaring en vervolgproces

Op maandag 11 februari hebben de gemeente Almelo en de schoolbesturen een intentieverklaring getekend op het stadhuis. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de kansen en betaalbaarheid van duurzame samenwerking van het vmbo in Almelo. Dit jaar worden onderzoeken naar o.a. de inhoud van het onderwijs, bestuurlijke thema’s, huisvesting en financiën uitgevoerd.

Brugklassers en ouders zeer tevreden over Noordik

Ouders van brugklassers waarderen CSG Het Noordik met een 7,8. Bij de leerlingen scoren we zelfs nog hoger, namelijk een 8,2. Het is de uitkomst van het onderzoek dat jongeren- en communicatiebureau Coen heeft gehouden om inzicht te krijgen in het keuzeproces van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en Het Noordik in het bijzonder.

In totaal 263 ouders hebben deelgenomen aan het onderzoek, 23 leerlingen en vijf ouders hebben deelgenomen aan de zogenoemde co-creaties, waarbij de onderzoeker in een kleine groep in gesprek ging met de doelgroep. Daarnaast hebben er aan de hand van acht belsessies diepte-interviews plaatsgevonden.

Persoonlijke benadering
Leerlingen komen met positieve verhalen thuis en dat heeft ook weer invloed op het oordeel van de ouders, zo luidt de conclusie. Leerlingen voelen zich al in de eerste periode thuis op Het Noordik en zitten goed in hun vel. De persoonlijke benadering wordt gewaardeerd en ouders stellen het erg op prijs dat er goed wordt gecommuniceerd, dat er duidelijkheid is en dat de verwachtingen over het algemeen helder zijn. Met die persoonlijke benadering onderscheiden we ons volgens de respondenten tegelijkertijd van de andere scholen. Daarbij wordt als voorbeeld genoemd het huisbezoek en ook de speciale begeleiding voor de leerlingen die dat nodig hebben.

De extra mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het AVA-onderwijs (C. van Renneslaan), de Topsporttalentschool, het keuzelab (Noordikslaan), het theateraanbod, expeditie-onderwijs en de ruimte voor verdieping en ontwikkeling buiten de standaardvakken zijn voor ouders onderscheidend en daarmee keuzebepalend. Ook op basis van sfeer en veiligheid wordt veel gekozen.

Meer duidelijkheid
De ouders gaven aan dat meer overzicht en duidelijkheid in de vervolgstappen wenselijk is, zeker omdat er veel op groep 8-leerlingen en ook hun ouders afkomt in het laatste jaar van de basisschool. In het nieuwe schooljaar spelen we hierop in onder de noemer ‘Het Noordik helpt je met kiezen.’

We zijn er heel trots op dat ouders zo tevreden zijn over Het Noordik en we willen dat natuurlijk in de toekomst samen blijven waarmaken.

We bedanken alle ouders en leerlingen die mee hebben geholpen aan het onderzoek hartelijk voor hun medewerking.

Groot compliment voor Topsport Talentschool Het Noordik

CSG Het Noordik laat LOOT-leerlingen groeien. De leerlingen krijgen de begeleiding en de faciliteiten die ze nodig hebben en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Dat is de conclusie uit de audit, die afgevaardigden (auditoren) van de Stichting LOOT hebben uitgevoerd op Het Noordik.

Zowel leerlingen en ouders als coördinatoren zijn vanuit hun perspectief heel blij met Het Noordik als Topsport Talentschool. ‘Het Noordik biedt passend onderwijs en is een passende organisatie voor LOOT-leerlingen. Het is een goede en prettige Topsport Talentschool, complimenteert de stichting onze school.

De audit is de derde positieve beoordeling op rij. Aan de hand van deze beoordelingen voldoen we ruimschoots aan de criteria van het keurmerk Topsport Talentschool.

De auditoren hebben gesproken met de verantwoordelijke schoolleider voor LOOT, Jeroen Langbroek, de LOOT-coördinator Annemien Lamberts, begeleiders, ouders en leerlingen.

Trots

In de audit geven de LOOT-begeleiders zelf aan dat ze heel trots zijn. Trots op het ontwikkelde competentieformulier, trots op het feit, dat ze veel docenten hebben meegekregen in het TTS-denken, maar vooral ook trots op de leerlingen. LOOT-leerlingen moeten zelf hun positie pakken en vormgeven. ‘En dat maken ze waar’, aldus de begeleiders. Wel zouden ze graag de continuïteit van een LOOT-begeleidersrol gehandhaafd zien, omdat er bij te veel wissels deskundigheid en ervaring verloren gaat.

Ouders en leerlingen zijn heel tevreden over met name de communicatie, de flexibiliteit en de kwaliteit van de lessen. Ze geven aan dat onder meer het AVA-onderwijs op het vmbo goed aansluit bij het maatwerk, waarmee LOOT-leerlingen hun voordeel doen.

Volgens ouders mag Het Noordik bij de inschrijving nog wel wat extra focussen op de faciliteiten die Het Noordik als Topsport Talentschool te bieden heeft.

 We kijken heel tevreden terug op de audit van StichtingLOOT en zijn erg trots op de tot nog toe behaalde resultaten en deze prachtige beoordeling.

Succesvolle voorronde Ploegenachtervolging

Donderdag 31 januari hebben maar liefst 14 teams van Het Noordik hun beste beentje voor gezet op de schaatsbaan in Enschede. Dat deden ze zo goed, dat er uiteindelijk drie teams zich wisten te plaatsen voor de Nationale Kampioenschappen op dinsdag 12 maart in Breda.

De winnende teams waren in de categorie: 

  • meisjes 1B  recreantenteam van de C. van Renneslaan: Sophie Maatman, Evie Stegehuis, Merit van Dijk en Ilse Doldersum.
  • 2A jongens licentiehouders van de Noordikslaan: Maarten Geertman, Timo Grooten en Laura Schepers.
  • 4B jongens recreantenteam van de Van Renneslaan: Mart Verweg, Thijmen Peters, Xaqueen Contrac en Olav Boegheim.

Een, twee en drie

Daarnaast haalde Het Noordik bij de laatste (4B jongens) en de eerste (1B meisjes) zowel een gouden, zilveren en bronzen plak. Hier kleurde het podium dus in zijn geheel blauw-paars van Het Noordik. De leerlingen werden allemaal gehuldigd door Gianni Romme!

Goed gevoel

Het mooie van deze dag was ook dat Het Noordik met vier locaties op de ijsvloer stond en dat die allemaal als één geheel optraden. Het was dan ook een zeer sportieve en erg gezellig dag! De dag werd afgesloten met een drankje en een patatje en met een goed gevoel togen de Noordikteams weer terug naar huis!

Kom jij ook naar onze open dagen?

Zit jij in groep 8? Dan weet je misschien al wel voor welke school je straks gaat kiezen. Maar het kan ook goed zijn dat je het nog niet helemaal weet. Want keuzes maken kan soms heel lastig zijn. Wij willen je graag helpen bij het maken van je keuze.

Sfeer proeven

Of een school echt leuk is weet je pas als je er geweest bent natuurlijk. Tijdens een open dag kun je alvast sfeer proeven op je nieuwe school. Hoe ziet het gebouw en de lokalen eruit? Welke vakken zijn er? Wat kun je er allemaal nog meer doen? Op veel van die vragen kun je dan een antwoord krijgen.

Voor Het Noordik zijn er nog drie open dagen. Dat zijn:

Vriezenveen (vmbo) woensdag 30 januari, 18.00 – 21.00 uur
Noordikslaan ( havo, atheneum, gymnasium) zaterdag 2 februari, 9.30 – 13.00 uur
Vroomshoop (vmbo, havo, vwo) dinsdag 5 februari, 18.00 – 21.00 uur

Wij helpen je een keuze te maken

Weet je het na het bezoek aan de open dag nog steeds niet? Of zit je nog met vragen? Ook dan willen we je graag helpen. Bijvoorbeeld door je op weg te  helpen door het stellen van je juiste vragen. Wat vind jij eigenlijk belangrijk op school? Een grappige leraar? Of eentje die je goed begeleidt? Weet jij al wat je over 20 jaar voor werk wilt doen? Dit soort vragen kunnen je helpen om voor je zelf duidelijk te krijgen wat bij je past. Kijk maar eens op de volgende pagina: sleutel naar succes. Daar vind je nog meer vragen en tips.

Leerlingen ontwerpen vrijheidsmonument

Hoe verbeeld je vrijheid in een eigentijds monument? Met die ‘challenge’ zetten het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de stichting Vakkanjers vmbo-leerlingen in het hele land aan het werk. Ook de leerlingen van de vmbo-vestiging van Het Noordik in Vroomshoop gingen aan de slag. De eerstejaars ontworpen een vrijheidsbal en de vierdejaars leerlingen bouwden een programmeerbaar lichtmonument.


Voor de eerstejaars begon het dit schooljaar met een inspiratieles, waarin ze meegenomen werden in de wereld van de opdrachtgever, het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vervolgens gingen de jongens en meiden aan het werk. Hun ideeën werd op een speciale site online gezet en daarna kon er gestemd worden. Het ontwerp van Sem Slettenhaar, Gerjan Bloemendaal, Rick Veenhof en Niek Wessels kwam als schoolwinnaar uit de bus. Hun idee was een ‘vrijheidsbal’, een bestuurbare voetbal voorzien van speakers die moet zorgen voor meer respect op het voetbalveld.

Maakdag
Het winnende team mag zijn ontwerp nu met hulp van professionele productontwerpers tot uitvoering brengen tijdens de ‘maakdag’ op 14 februari op het Fablab in Arnhem. Daarna presenteren ze op de regiofinale in maart hun oplossing aan de vakjury en de opdrachtgever. De top tien gaat door naar Vakkanjers Live, het landelijke eindevent.

Vakkanjers Pioneers

Vakkanjer Pioneers
Ook de vierdejaars leerlingen PIE (Produceren Installeren en Energie) namen de challenge aan. In het kader van de Vakkanjers Pioneers bouwden zij een lichtmonument in de vorm van een LightCube: een kubus gemaakt van aan elkaar gesoldeerde led’s die individueel te programmeren zijn tot een multimediale lichtshow vol effecten, vormen of teksten. Demi van Haarst, Yvar Jasper, Derk Koppelman en Collin de Kramer gaan samen met Peter Willems van het bedrijf PWS Almelo hun ontwerp verder uitwerken. Wie weet zien we ook dit team terug in de landelijke finale van Vakkanjers Live.

In memoriam

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze collega en leraar Ralph Scheurwater. Hij overleed op 31 december 2018 en werd 59 jaar. Ralph was ons allen zeer dierbaar. 

Ook kregen we in de vakantie het verschrikkelijke bericht dat Jelle Simons, leerling van Het Noordik in Vriezenveen is overleden. Jelle werd 15 jaar. 

We wensen beide families heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Op de websites van de vestiging Noordikslaan en Vriezenveen hebben we eveneens een in memoriam geplaatst. 

Renovatie en nieuwbouw Noordikslaan

Een zestig jaar oud schoolgebouw vraagt veel onderhoud en voldoet niet altijd meer aan de bouwkundige eisen van deze tijd. Daarom begint CSG Het Noordik in 2020 aan een grote verbouwing van de vestiging Noordikslaan. Er komen drie nieuw te bouwen gymlokalen en twee van de oude vleugels van het schoolgebouw ondergaan een facelift.

Nieuwe lokalen

Aan de achterzijde van het gebouw zullen drie nieuwe gymlokalen worden gebouwd. Pas op het moment dat deze opgeleverd worden, zullen de oude gymlokalen gesloopt worden. De gymlessen zullen dus tot die tijd gewoon op de vertrouwde locatie plaatsvinden.

Nieuw jasje

Twee vleugels aan de voorzijde van het schoolgebouw worden gerenoveerd. Deze gedeeltes worden gestript tot op het karkas en daarna voorzien van een nieuw jasje. Van binnen worden de vleugels opnieuw ingedeeld. Op het dak zullen zonnepanelen komen. Dus zowel op het gebied van onderwijs als duurzaamheid is de Noordikslaan straks op de toekomst voorbereid.

Meer informatie over de bouwplannen in het artikel van Tubantia

Debaters Noordik naar finale NK debatteren

Debaters van de vestiging Noordikslaan van CSG Het Noordik hebben zich tijdens de tweede voorronde van het NK Debatteren weten te plaatsen voor de finale. Op zaterdag 26 januari 2019 nemen ze het in Utrecht op tegen de andere finalisten uit de drie voorrondes.

Christian Ensink, Marlon Kiers, Diederik Gerritsen, Sophie Bijl en Bruce Reijnders vertegenwoordigden Het Noordik tijdens deze voorronde. Ze kregen vooraf zes weken de tijd om hun debatten voor te bereiden, maar of ze in het debat zelf nu voor- of tegenstanders van de stelling waren, werd pas vlak voor het debat zelf bekend gemaakt.

Voorbereide stellingen

De voorronde bestond uit drie debatrondes (twee stellingen die voorbereid waren en een improvisatiestelling) De eerste stelling luidde: “Alcoholproducten moeten twee keer zo duur worden”. Met verve werd dit standpunt door Het Noordik verdedigd, maar het leverde uiteindelijk net geen winst op. Ook het debat om de tweede stelling “Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke rechten voor LHBTI’s in andere landen te bevorderen” werd verloren, maar de revanche kwam in het derde debat.

Geïmproviseerde stellingen

De discussie over de geïmproviseerde stelling dat politici onmiddellijk hun baan verliezen als ze in de privésfeer een fout maken, werd overtuigend gewonnen door de Noordikleerlingen.

Ballondebat

Tijdens het finaleprogramma vond ook het Ballondebat plaats. Vijf leerlingen werden uitgenodigd op het podium. Met hilarische speeches ging de overwinning in dit debat naar Het Noordik.

Finaleplaats

Met een goed eerste en een overtuigend laatste debat wisten de Noordikleerlingen uiteindelijk beslag te leggen op de zevende plaats en stelden daarmee hun finaleplaats zeker.