Brugklassers en ouders zeer tevreden over Noordik

Ouders van brugklassers waarderen CSG Het Noordik met een 7,8. Bij de leerlingen scoren we zelfs nog hoger, namelijk een 8,2. Het is de uitkomst van het onderzoek dat jongeren- en communicatiebureau Coen heeft gehouden om inzicht te krijgen in het keuzeproces van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en Het Noordik in het bijzonder.

In totaal 263 ouders hebben deelgenomen aan het onderzoek, 23 leerlingen en vijf ouders hebben deelgenomen aan de zogenoemde co-creaties, waarbij de onderzoeker in een kleine groep in gesprek ging met de doelgroep. Daarnaast hebben er aan de hand van acht belsessies diepte-interviews plaatsgevonden.

Persoonlijke benadering
Leerlingen komen met positieve verhalen thuis en dat heeft ook weer invloed op het oordeel van de ouders, zo luidt de conclusie. Leerlingen voelen zich al in de eerste periode thuis op Het Noordik en zitten goed in hun vel. De persoonlijke benadering wordt gewaardeerd en ouders stellen het erg op prijs dat er goed wordt gecommuniceerd, dat er duidelijkheid is en dat de verwachtingen over het algemeen helder zijn. Met die persoonlijke benadering onderscheiden we ons volgens de respondenten tegelijkertijd van de andere scholen. Daarbij wordt als voorbeeld genoemd het huisbezoek en ook de speciale begeleiding voor de leerlingen die dat nodig hebben.

De extra mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het AVA-onderwijs (C. van Renneslaan), de Topsporttalentschool, het keuzelab (Noordikslaan), het theateraanbod, expeditie-onderwijs en de ruimte voor verdieping en ontwikkeling buiten de standaardvakken zijn voor ouders onderscheidend en daarmee keuzebepalend. Ook op basis van sfeer en veiligheid wordt veel gekozen.

Meer duidelijkheid
De ouders gaven aan dat meer overzicht en duidelijkheid in de vervolgstappen wenselijk is, zeker omdat er veel op groep 8-leerlingen en ook hun ouders afkomt in het laatste jaar van de basisschool. In het nieuwe schooljaar spelen we hierop in onder de noemer ‘Het Noordik helpt je met kiezen.’

We zijn er heel trots op dat ouders zo tevreden zijn over Het Noordik en we willen dat natuurlijk in de toekomst samen blijven waarmaken.

We bedanken alle ouders en leerlingen die mee hebben geholpen aan het onderzoek hartelijk voor hun medewerking.