Afscheid Wim Drenth

Op Het Noordik staat vandaag alles in het teken van het afscheid van onze directeur-bestuurder Wim Drenth. Hij gaat met pensioen. Ter ere van zijn afscheid wordt er een congres gehouden, waarbij thema’s centraal staan die aansluiten bij de ontwikkelingen die Wim Drenth in gang zette en die Het Noordik in de toekomst nog verder wil uitbouwen.

Tijdens het congres gaan prominente sprekers in op onderwijsontwikkeling, een professionele cultuur van medewerkers, maar vooral ook …het oog hebben voor de ander en dienstbaar leiderschap.

Wim Drenth is de afgelopen jaren zeven jaar niet alleen van groot belang geweest voor het onderwijs op Het Noordik, maar ook als partner en verbindende factor tussen de andere Almelose scholen.

Hij wordt opgevolgd door drs. Inge Sterenborg-Van der Schaaf uit Lochem. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van CSG Het Streek in Ede en jarenlang verbonden geweest aan de Hogeschool Edith Stein in Hengelo, waarvan een aantal jaren als directeur.

We wensen Wim Drenth al het goeds voor de toekomst en bedanken hem voor alle mooie ontwikkelingen die hij in gang heeft gezet voor Het Noordik: voor onze medewerkers en voor onze leerlingen.